Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Missing Image
Tato pojistková skříňka se nachází v motorovém prostoru.
Vysokoproudá pojistková skříňka
Missing Image
Tato pojistková skříňka je připojena ke kladnému pólu akumulátoru.
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Missing Image
Pojistková skříňka je umístěna za odkládací schránkou. Abyste získali přístup k pojistkové skříňce, postupujte následovně:.
  1. Otevřete odkládací schránku a vyprázdněte ji.
  1. Boky stlačte dovnitř a natočte schránku v přístrojové desce směrem dolů.
Poznámka:   Neodborný zásah do elektrického systému může snížit bezpečnost vozidla a zvýšit riziko požáru nebo poškození motoru. Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na autorizovaného prodejce.