Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.
Když vaše vozidlo uvízne v blátě nebo ve sněhu, může být výhodné systém regulace prokluzu vypnout, aby se kola mohla otáčet.
Pokud vypnete regulaci prokluzu kol, řízení stability zůstane plně aktivní.
Vypnutí systému
Spínač se nachází na středové konzole.
Stisknutím spínače vypnete regulaci prokluzu. Na displeji se rozsvítí ikona.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory
Opětovným stisknutím spínače se obnoví automatický režim systému.