Zapínání a vypínání systému
Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.
Regulaci prokluzu kol můžete vypnout nebo zapnout.   Viz   Používání regulace prokluzu kol
Systém zůstane deaktivovaný, dokud nevypnete zapalování.
Poznámka:   Stabilizační systém zůstane zapnutý i po vypnutí regulace prokluzu.