Typ 1
Missing Image
Typ 2
Missing Image
AOtáčkoměr.
BRychloměr.
CPalivoměr.
DInformační displej
Otáčkoměr
Informuje o otáčkách motoru za minutu. Při delší jízdě s otáčkami nad limitními hodnotami může dojít k poškození motoru.
Informační displej
 • Počítadlo celkové ujeté vzdálenosti.
 • Denní počitadlo ujetých kilometrů.
 • Kontrolka vhodnosti přeřazení.
 • Dojezdová vzdálenost
 • Průměrná spotřeba paliva
 • Okamžitá spotřeba paliva
 • Průměrná rychlost
 • Teplota venkovního vzduchu (je-li příslušný snímač ve výbavě).
 • Palubní počítač.   Viz   Palubní počítač
 • Upozornění na údržbu.
 • Hodiny (jsou-li ve výbavě).
 • Tempomat (je-li ve výbavě).
 • Omezovač rychlosti (je-li ve výbavě).
 • Teplota motoru.
Palivoměr
Zapněte zapalování. Palivoměr ukazuje přibližné zbývající množství paliva v nádrži. Když vozidlo jede nebo se nachází ve svahu, může se hodnota zobrazená na palivoměru od skutečnosti mírně lišit. Šipka vedle symbolu čerpacího stojanu označuje stranu vozidla, na které se nachází plnicí hrdlo palivové nádrže.
Maximální otáčky motoru
Elektronický řídicí systém za určitých okolností sníží otáčky motoru pod stanovenou hodnotu, aby zabránil poškození motoru. U stojícího vozidla nebo vozidla jedoucího rychlostí nižší než 10 km/h může k omezení otáček dojít i při nižších hodnotách. Tento jev není známkou závady motoru.
  POZOR:  Pokud motor běží při otevřené kapotě, držte se v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých součástí motoru. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.