Missing Image
AOvládání otáček ventilátoru: Slouží k regulaci množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
BRecirkulace vzduchu: Stisknutím tlačítka přepnete mezi nasáváním venkovního vzduchu a recirkulací vzduchu v kabině. Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze zkrátit čas potřebný k ochlazení interiéru (při použití společně s tlačítkem A/C) a také zabránit vniknutí nechtěných pachů do vozidla.
Poznámka: Aby nedocházelo k zamlžování oken, může se recirkulace vzduchu automaticky vypnout (případně může být blokováno její zapnutí), a to ve všech režimech proudění vzduchu kromě MAX A/C. Ve snaze o zvýšení účinnosti chlazení při vysokých teplotách okolního vzduchu se může recirkulace vzduchu automaticky zapnout či vypnout také v režimech proudění vzduchu Panel nebo Panel/podlaha.
CRegulace teploty: Upravuje nastavení teploty vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
MAX A/C: Tento režim nastavíte otočením ovladače směrem ke značce MAX A/C. Recirkulovaný vzduch bude proudit skrz větrací otvory v přístrojové desce, klimatizace se zapne a ventilátor se nastaví na nejvyšší rychlost. Opětovným otočením ovladače režim vypnete.
DKlimatizace: stiskem tlačítka zapnete nebo vypnete klimatizaci. Chcete-li zvýšit účinnost ochlazování, použijte funkci klimatizace s recirkulací vzduchu.
EOvládání rozvodu vzduchu: Zvolte upřednostňovaný rozvod vzduchu.
FVyhřívání zadního okna: Stisknutím tlačítka zapnete či vypnete vyhřívání zadního okna.   Viz   Vyhřívané čelní sklo
GVyhřívané čelní sklo: stiskem tlačítka zapnete vyhřívání, které zbaví čelní sklo námrazy a odmlží jej.   Viz   Vyhřívané čelní sklo
Missing Image  Nasměrování vzduchu do výdechů v přístrojové desce.Missing Image  Nasměrování vzduchu do výdechů v přístrojové desce a v prostoru pro nohy.
Missing Image  Nasměrování vzduchu do výdechů v prostoru pro nohy.Missing Image  Nasměrování vzduchu do větracích otvorů u čelního skla a v prostoru pro nohy.
Missing Image   Nasměrování vzduchu do výdechů u čelního skla. Toto nastavení lze také využít k odmrazování čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy. Pro zlepšení odmlžení můžete také zvýšit teplotu a rychlost ventilátoru.
Poznámka:   Pokud zvolíte maximální odmrazování, zapne se klimatizace a vypne se recirkulace vzduchu. Opětovným stisknutím tlačítka A/C můžete zapnout recirkulaci vzduchu nebo vypnout klimatizaci.