Missing Image
AOvládání otáček ventilátoru: Slouží k regulaci množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
BVyhřívané čelní sklo: stiskem tlačítka zapnete vyhřívání, které zbaví čelní sklo námrazy a odmlží jej.   Viz   Vyhřívané čelní sklo
CMAX A/C: Stisknutím tlačítka dosáhnete maximálního ochlazení. Recirkulovaný vzduch bude proudit skrz větrací otvory v přístrojové desce, klimatizace se zapne a ventilátor se nastaví na nejvyšší rychlost.
DKlimatizace: Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete kompresor klimatizace. Chcete-li zvýšit účinnost ochlazování, zapněte kromě klimatizace také recirkulaci vzduchu. Za určitých podmínek (například při maximálním odmrazování) může zůstat kompresor klimatizace v činnosti i po vypnutí klimatizace.
ERecirkulovaný vzduch: Stisknutím tlačítka přepnete mezi venkovním a recirkulovaným vzduchem. Když zvolíte recirkulovaný vzduch, vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze zkrátit čas potřebný k ochlazení interiéru (při použití společně s tlačítkem A/C) a také zabránit vniknutí nechtěných pachů do vozidla.
FMAX. odmrazování: Odmrazování zapnete stisknutím tlačítka. Vzduch zvnějšku bude proudit skrz výdechy u čelního skla, klimatizace se zapne a ventilátor se nastaví na nejvyšší rychlost. Toto nastavení lze také využít k odmrazování čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy. Když zvolíte funkci maximálního odmrazování, zapne se také vyhřívání zadního okna.
GOvládání teploty: Slouží k regulaci teploty vzduchu, který cirkuluje ve vozidle. Zvolte upřednostňovanou teplotu vzduchu. Nastavení se objeví na displeji.
Poznámka: Pro lidské tělo je příjemná teplota v rozmezí 21 °C až 27 °C. Při nastavování teploty se řiďte zdravým úsudkem.
HVyhřívání zadního okna: Stisknutím tlačítka zapnete či vypnete vyhřívání zadního okna.   Viz   Vyhřívané čelní sklo
IAUTO: Stisknutím tlačítka zapnete automatický režim. Pomocí ovládacího prvku teploty nastavte upřednostňovanou teplotu. Systém zvolí potřebné otáčky ventilátoru, rozvod vzduchu a režim klimatizace a zapne přívod venkovního vzduchu nebo vnitřní recirkulaci vzduchu a ohřeje nebo ochladí interiér vozidla na upřednostňovanou teplotu.
JRegulace proudění vzduchu: Ovládacími prvky můžete zapnout nebo vypnout proudění vzduchu větracími průduchy k čelnímu sklu, na přístrojové desce a v prostoru pro nohy. Proudění vzduchu je možné nastavit v libovolné kombinaci těchto větracích průduchů.
KTlačítko Zapnuto a Vypnuto: Stisknutím tlačítka systém zapnete nebo vypnete.