Missing Image
Údaj   Zpráva   Součást  
A  
Zdroje
Zobrazuje vybraný zdroj médií.  
B  
Předv.
Můžete si zvolit přednastavenou položku, kterou chcete zobrazit.  
C   Přednastavení   Ukáže vám uložené předvolby rozhlasových stanic.  

Tyto možnosti lze ovládat pomocí dotykové obrazovky nebo hlasových příkazů.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybraném zdroji. Mohou to být tyto možnosti:

Zpráva a popis  
Frekvence
Zobrazí se překryvné okno, do kterého zapíšete frekvenci stanice.  
Doprava (TA)
Můžete zapnout či vypnout dopravní informace.  
Stanice   Zobrazí se seznam všech dostupných rádiových stanic.   Můžete si zvolit stanici klepnutím na položku seznamu na dotykové obrazovce. Pokud chcete více záznamů, můžete rolovat pomocí šipek nahoru a dolů, pomocí jezdce nebo posouváním seznamu.  

Zdroje
Zdroj médií, který chcete poslouchat, vyberete stiskem tohoto tlačítka.
Rádio DAB+/AM/FM
Poznámka:   Rádio DAB+ nemusí být k dispozici na všech trzích.
Ladění stanice
K výběru stanice můžete použít ovladače pro ladění či hledání na rámečku rádia.
Pokud chcete naladit stanici pomocí dotykové obrazovky, vyberte:

Položka nabídky  
Frekvence
Objeví se okno, do kterého vyplníte frekvenci stanice. Pro zdroj, který momentálně posloucháte, můžete zadat pouze platnou stanici. K vymazání poslední zadané číslice stiskněte tlačítko backspace.  
Seznam rozhlasových stanic   Zobrazí se seznam všech dostupných rádiových stanic. Můžete si zvolit stanici klepnutím na položku seznamu na dotykové obrazovce. Pokud chcete delší seznam, můžete rolovat nahoru či dolů pomocí šipek nahoru a dolů, pomocí jezdce nebo posouváním seznamu nahoru či dolů.  

Po zadání čísel stanic můžete dále vybrat:

Položka nabídky   Akce a popis  
Zadejte
Stiskem začnete poslouchat stanici, kterou jste zadali.  
Cancel
Stiskem odejdete beze změny stanice.  

Přednastavení
Pokud chcete vytvořit novou předvolbu, nalaďte stanici a poté stiskněte a podržte jedno z tlačítek paměťových předvoleb. Audiosystém během ukládání stanice do systému krátce utichne a opět se vrátí.
Jsou k dispozici dvě paměti předvoleb pro AM, tři paměti předvoleb pro FM a tři paměti předvoleb pro DAB (je-li ve výbavě). K dalším předvolbám můžete přistoupit stisknutím tlačítka předvolby. Indikátor na tlačítku předvolby ukazuje, kterou paměť předvoleb právě procházíte.
Stereofonní zvuk přes rozhraní Bluetooth nebo USB
Stereofonní zvuk přes rozhraní Bluetooth nebo USB vám umožňuje přístup k médiím, která máte uložena na zařízení připojeném přes Bluetooth nebo na paměťové jednotce USB, což je např. hudba, audioknihy či podcasty.
Pro Bluetooth a USB jsou k dispozici následující tlačítka:

Tlačítko   Funkce  
nastaveny
Stiskem tlačítka opakování můžete přepínat mezi třemi režimy: opakování vypnuto (tlačítko nezvýrazněno), opakovat vše (tlačítko zvýrazněno) a opakovat skladbu (tlačítko zvýrazněno s malou číslicí jedna).  
Náhodné přehrávání   Přehrávání stop v náhodném pořadí.  

K ovládání přehrávání audiosystému můžete použít tlačítka pro posun vpřed, posun vzad, přehrávání a pozastavení.
Další informace o přehrávané stopě získáte stiskem tlačítka obrázku alba nebo Info.
Pro některá zařízení systém SYNC 3 nabízí tlačítka pro 30sekundový posun při poslechu audioknih nebo podcastů. Tato tlačítka umožňují přeskakovat v rámci stopy vpřed a vzad.
Při přehrávání audia ze zařízení USB můžete vyhledávat určitou hudbu následujícím výběrem:

Tlačítko   Funkce  
Browse
Pokud je to možné, zobrazí se seznam stop nazvaný Právě hraje.  
Nové hledání
Tato volba se nachází v procházení a umožňuje přehrát všechny soubory nebo filtrovat dostupná média do jedné z níže uvedených kategorií.  
Přehrát vše
Seznamy skladeb
Interpret
Alba
Skladby
Žánry
Podcasty
Audioknihy
Skladatelé
Přeskočit A–Z
Tímto tlačítkem si můžete v procházené kategorii vybrat konkrétní počáteční písmeno.  
Procházet zařízení
Je-li to možné, máte možnost procházet složky a soubory na paměťové jednotce USB.  

Porty USB
Porty USB se nacházejí buď na středové konzole, nebo za malým přístupovým krytem na přístrojové desce.
Tato funkce umožňuje připojení multimediálních zařízení USB, paměťových zařízení, flashových jednotek, klíčenek či nabíječek, pokud tuto funkci podporují.
Výběrem této volby přehrajete zvukové soubory na zařízení USB.
Aplikace
Systém podporuje používání určitých zvukových aplikací, např. iHeartRadio, a to prostřednictvím USB nebo zařízení připojeného přes Bluetooth.
Každá aplikace vám na obrazovce poskytuje různé možnosti v závislosti na vlastním obsahu.   Viz   Aplikace
Podporované přehrávače, formáty a informace z metadat
Systém je kompatibilní s téměř všemi digitálními přehrávači médií, včetně zařízení iPod, iPhone a s většinou jednotek USB.
Systém podporuje např. formáty zvukových souborů MP3, WMA, WAV, AAC a FLAC.
Systém podporuje např. formáty zvukových souborů MP3, WMA, WAV, M4A, M4B, AAC a FLAC.
Systém podporuje např. tyto formáty zvukových souborů USB: FAT, exFAT a NTFS.
Systém SYNC 3 dokáže rovněž seřadit multimédia ze zařízení USB podle značek metadat. Značky metadat jsou popisné softwarové identifikátory vložené v multimediálních souborech, které poskytují informace o příslušném souboru.
Pokud indexovaná média neobsahují žádné informace vložené v těchto metadatech, může systém SYNC 3 nahradit prázdné značky metadat údajem „neznámé“.
Systém SYNC 3 je schopen indexovat až 50 000 skladeb na zařízení USB, a to až do počtu 10 zařízení.