Používání spojky
Poznámka:   Pokud nebudete pedál spojky sešlapovat až na podlahu, může se ztížit řazení nebo může dojít k předčasnému opotřebení dílů převodovky nebo k poškození převodovky.
Poznámka:   Nejezděte se sešlápnutým pedálem spojky a nepoužívejte pedál spojky k zabrždění vozidla při stání ve svahu.Můžete tím zkrátit životnost spojky.
Missing Image
Vozidla s mechanickou převodovkou mají zámek startéru, který nepřipustí spouštění motoru, pokud není plně sešlápnut pedál spojky.
Postup spuštění motoru:
  1. Zkontrolujte, zda je zcela zatažena parkovací brzda.
  1. Sešlápněte pedál spojky až na podlahu a přesuňte řadicí páku do neutrální polohy.
  1. Spusťte motor.
  1. Sešlápnete brzdový pedál a zařaďte první rychlostní stupeň (1) nebo zpátečku (R).
  1. Uvolněte parkovací brzdu a poté pomalu uvolňujte pedál spojky a současně pomalu sešlapujte plynový pedál.
Doporučované rychlosti pro přeřazení
Poznámka:   Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí nad 24 km/h, nepodřazujte na první rychlostní stupeň (1). Poškodíte tím spojku.
Poznámka:   Pokud je vozidlo vybaveno indikátorem řazení, dbejte jeho pokynů k přeřazení na vyšší či nižší rychlostní stupeň.
S vozidly s mechanickou převodovkou nejezděte na žádný rychlostní stupeň v otáčkách nižších než 1250 ot/min. Tento pokyn se netýká startování a volnoběhu motoru, kdy je zařazen neutrál nebo je sešlápnut spojkový pedál. Při poklesu pod 1250 ot/min může dojít k poškození motoru, a navíc dochází ke zvýšení spotřeby paliva, nežádoucímu hluku a vibracím a vozidlo hůře zrychluje a pohybuje se trhaně. Přeřaďte na nejbližší vyšší rychlostní stupeň, dokud nebude dosaženo správných otáček motoru.
Doporučená přeřazení na vyšší rychlostní stupně pro optimální spotřebu paliva při zrychlování

Volba rychlostního stupně   Doporučená rychlost  
  1,2l Ti-VCT   1,5l TDCi  
1-2   15 km/h20 km/h
2-3   25 km/h30 km/h
3-4   40 km/h40 km/h
4-5   50 km/h50 km/h

Zpátečka
Poznámka:   Před zařazením zpětného chodu (R) uveďte vozidlo do klidu. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození převodovky.
Poznámka:   Řadicí páku lze do polohy zpátečky (R) přesunout až poté, co ji vychýlíte nalevo od 3. a 4. rychlostního stupně. Převodovka je vybavena ochranným mechanismem, který nedovolí přeřazení z 5. rychlostního stupně do polohy zpátečky (R).
Sešlápnete pedál spojky a přesuňte řadicí páku do neutrální polohy. Zařaďte zpátečku (poloha R).
Pokud zpětný chod (R) není zcela zařazen, sešlápněte pedál spojky a vraťte řadicí páku do neutrální polohy. Na chvíli uvolněte spojkový pedál a poté jej znovu sešlápněte a opět zařaďte zpátečku (R).
Vozidla se vznětovým motorem
Missing Image
  1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
  1. Plně sešlápněte pedál spojky a zařaďte neutrál.
Missing Image
  1. Přitáhněte prstenec a zařaďte zpátečku (R).