Missing Image
ANádržka chladicí kapaliny motoru:   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
BNádržka na brzdovou a spojkovou kapalinu – :   Viz   Kontrola brzdové kapaliny
CPlnicí víko motorového oleje*:   Viz   Kontrola motorového oleje
DMěrka motorového oleje*:   Viz   Měrka hladiny motorového oleje - 1,2l TiVCT
ENádržka na brzdovou a spojkovou kapalinu – :   Viz   Kontrola brzdové kapaliny
FBaterie:   Viz   Výměna 12V baterie
GPojistková skříňka v motorovém prostoru:   Viz   Pojistky
HNádržka kapaliny do ostřikovačů čelního a zadního okna:   Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů
IVzduchový filtr motoru:
* Plnicí víko a olejová měrka jsou pro snadnou identifikaci barevně označeny.