Missing Image
AOvládání otáček ventilátoru: Slouží k regulaci množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
BRecirkulace vzduchu: Stisknutím tlačítka přepnete mezi nasáváním venkovního vzduchu a recirkulací vzduchu v kabině. Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tím lze omezit vniknutí nežádoucích pachů do vozidla.
CRegulace teploty: Upravuje nastavení teploty vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
DOvládací prvek rozvodu vzduchu: Zvolte požadovaný rozvod vzduchu.
EVyhřívání zadního skla: Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete vyhřívání zadního skla.   Viz   Vyhřívané čelní sklo
Missing Image  Nasměrování vzduchu do výdechů v přístrojové desce.Missing Image  Nasměrování vzduchu do výdechů v přístrojové desce a v prostoru pro nohy.
Missing Image  Nasměrování vzduchu do výdechů v prostoru pro nohy.Missing Image  Nasměrování vzduchu do větracích otvorů u čelního skla a v prostoru pro nohy.
Missing Image   Nasměrování vzduchu do výdechů u čelního skla. Toto nastavení lze také využít k odmrazování čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy. Pro zlepšení odmlžení můžete také zvýšit teplotu a rychlost ventilátoru.