Poznámka:   Pokud se klíč s inteligentním přístupem nachází v blízkosti kovových předmětů nebo elektronických zařízení, jako jsou klíče nebo mobilní telefony, nemusí systém fungovat.
Poznámka:   Aby bylo možné zapnout zapalování a spustit vozidlo, musí být ve vozidle platný klíč s inteligentním přístupem.
Režimy zapalování
Missing Image
Systém bezklíčového startování má tři režimy:
OFF: Zapalování je vypnuto.
  • Aniž byste sešlapovali brzdový pedál, u vozidla se zapnutým zapalováním nebo u spuštěného, avšak nepohybujícího se vozidla jednou stiskněte a uvolněte tlačítko.
  • Pokud je vozidlo vybaveno manuální převodovkou, sešlápněte pedál spojky.
ON: Všechny elektrické obvody jsou funkční a rozsvítí se varovné i ostatní kontrolky.
  • Jedenkrát krátce stiskněte tlačítko, nesešlapujte přitom však brzdový pedál.
  • Pokud je vozidlo vybaveno manuální převodovkou, sešlápněte pedál spojky.
Start: Spuštění vozidla. Po spuštění vozidla se nemusí spustit motor.
  • Sešlápněte brzdový pedál a spojkový pedál a poté na libovolnou dobu stiskněte tlačítko. Když je zapnuto zapalování a spuštěno vozidlo, svítí kontrolka v tlačítku.
Selhání startování
Systém nebude funkční, pokud:
  • Jsou zaplněny frekvence pasivního klíče.
  • baterie klíče je vybitá.
Pokud nemůžete vozidlo nastartovat, proveďte následující kroky:
Missing Image
  1. Do záložní zásuvky vložte pasivní klíč.
  1. S tlačítky směřujícími nahoru: Přívěsek ke klíči umístěte doprostřed držáku na nápoje.
  1. S pasivním klíčem v této poloze můžete k zapnutí zapalování a nastartování vozidla použít tlačítko zapalování.