POZOR:  Vypněte světla i zapalování. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.
  POZOR:  Žárovky se mohou zahřát. Před demontáží žárovky ji nechte vychladnout. Nedodržení tohoto pokynu může vést ke zranění osob.

Poznámka:   Používejte pouze žárovky správné specifikace.
Poznámka:   Následující pokyny popisují demontáž žárovek. Náhradní žárovky nasazujte v obráceném pořadí kroků, není-li uvedeno jinak.
Světlomet
Poznámka:   Demontujte kryty, čímž umožníte přístup k žárovkám.
Missing Image
APotkávací a dálková světla
BSměrová světla
CPoziční světlo
Potkávací a dálková světla
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Demontujte kryt.
 1. Uvolněte sponu a vyjměte žárovku.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
Obrysové světlo
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Ukazatel směru
 1. Odpojte elektrický konektor.
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Boční směrové světlo
Poznámka:   Při vyjmutí skla zrcátka dejte pozor, aby se nerozbilo.
Missing Image
 1. Zatlačte sklo dovnitř v tomto bodě.
 1. Vložte plochý šroubovák za sklo a opatrným otáčením sklo vyjměte z ovladače.
Missing Image
 1. Sponu posuňte mírně vzhůru a vyjměte boční směrové světlo.
Missing Image
 1. Vyjměte držák žárovky.
 1. Vyjměte žárovku.
Přední mlhová světla
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
Denní provozní světla
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
Zadní světla
Missing Image
 1. Vyšroubujte šrouby.
 1. Demontujte svítilnu.
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Demontujte šrouby a uvolněte držák žárovky.
Missing Image
 1. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
 • Brzdová svítilna
 • Kontrolka
 • Svítilna zpátečky
 • Koncové světlo a zadní mlhovka
Střední horní brzdové světlo
Poznámka:   Pokud jsou ve středním horním brzdovém světle namontovány diody (LED), vyhledejte při jeho poruše autorizovaného prodejce.
 1. Přístup ke střednímu hornímu brzdovému světlu je od zadního sedadla.
Missing Image
 1. Stiskněte obě tlačítka současně.
 1. Demontujte kryt.
 1. Vyměňte žárovku.
Osvětlení registrační značky
Missing Image
 1. Opatrně uvolněte pružnou příchytku.
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Vyjměte žárovku.
Vnitřní osvětlení
Missing Image
 1. Opatrně demontujte svítilnu.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Vyjměte žárovku.
Osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení prostoru pro nohy a osvětlení zadních výklopných dveří
Missing Image
 1. Opatrně vypačte svítilnu.
 1. Vyjměte žárovku.