POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Poznámka:   Systém s dotykovou obrazovkou ovládá většinu funkcí audio systému.Viz   SYNC™ 3
Missing Image
AVOL: Otočným ovládacím prvkem upravíte hlasitost.
BVypínač: Stisknutím vypnete/zapnete systém.
CNastavení zvuku: Stisknutím tohoto tlačítka přejděte k nastavením zvuku. Dále můžete aktivovat adaptivní hlasitost nebo úpravu hlasitosti podle rychlosti vozidla a upravit citlivost těchto funkcí.
DVyhledávání dozadu a přechod na předchozí skladbu: V režimu rádia vyberte frekvenční pásmo a stiskněte toto tlačítko. Systém se zastaví na stanici s nejbližší nižší frekvencí v daném pásmu. Stisknutím a podržením tlačítka přejdete rychle dozadu, po uvolnění tlačítka se systém zastaví na předchozí dostupné stanici.
V režimu přehrávání médií vyberete stisknutím tohoto tlačítka předchozí skladbu. Stisknutím a podržením tlačítka můžete aktuální skladbu přetáčet rychle dozadu.
EPozastavení nebo přehrání média: Stisknutím tohoto tlačítka v režimu rádia ztlumíte zvuk. Opětovným stisknutím tlačítka signál obnovíte.
Stisknutím tohoto tlačítka v režimu médií pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání znovu spustíte.
FVyhledávání dopředu a přechod na následující skladbu: V režimu rádia vyberte frekvenční pásmo a stiskněte toto tlačítko. Systém se zastaví na stanici s nejbližší vyšší frekvencí v daném pásmu. Stisknutím a podržením tlačítka přejdete rychle dopředu, po uvolnění tlačítka se systém zastaví na následující dostupné stanici.
V režimu přehrávání médií vyberete stisknutím tohoto tlačítka následující skladbu. Stisknutím a podržením tlačítka můžete aktuální skladbu přetáčet rychle dopředu.
GZapnutí a vypnutí obrazovky
HTUNE: V režimu rádia můžete otáčením tohoto ovladače procházet po krocích frekvenční pásmo. Stisknutím stanici ztlumíte. V režimu médií otočením zvolíte další skladbu.