POZOR:  Při montáži střešního nosiče si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.
  POZOR:  Při využití střešního nosiče doporučujeme náklad rozmisťovat rovnoměrně a udržet jeho těžiště co nejníže. Naložená vozidla s vyšším těžištěm se mohou chovat jinak než vozidla bez nákladu. Při jízdě s výrazně zatíženým vozidlem dbejte mimořádné opatrnosti. Jeďte pomaleji a z důvodu delší brzdné vzdálenosti dodržujte větší odstupy.

Poznámka:   Pokud vaše vozidlo není vybaveno elektronickým stabilizačním systémem, neumisťujte náklad na střešní nosič.
Nejvyšší přípustné zatížení střechy činí (při rovnoměrném rozložení nákladu na střešním nosiči):
  • 50 kg
Aby systém střešního nosiče správně plnil svou funkci, je nutné položit náklad přímo na příčníky namontované na podélné střešní lišty. Se střešním nosičem doporučujeme používat příčníky z nabídky originálního příslušenství Ford, které jsou navrženy speciálně pro váš typ vozidla.
Poznámka:   Náklad nikdy neumisťujte přímo na střešní panel. Střešní panel není zkonstruován tak, aby na něm bylo možné přepravovat náklad.
 Náklad vždy bezpečně zajistěte. Bezpečné upevnění nákladu zkontrolujte před jízdou a poté při každé zastávce na čerpací stanici.
Poznámka:   Při použití střešního nosiče se může zvýšit spotřeba paliva. Také se mohou změnit jízdní vlastnosti vozidla.