Systém zvukovou a vizuální signalizací upozorňuje na neoprávněný vstup do vozidla. K aktivaci dojde v případě otevření dveří, zavazadlového prostoru či kapoty, aniž by bylo použito dálkové ovládání.
Pokud v době, kdy je poplašné zařízení aktivní, dojde k pokusu o neoprávněné vniknutí do vozu, začnou blikat směrová světla a aktivuje se houkačka.
Pokud máte podezření na závadu poplašného zařízení, zavezte všechna dálková ovládání do autorizovaného servisu.
Aktivace poplašného zařízení
Poznámka:   Pokud jsou s aktivovaným poplašným zařízením otevřeny dveře zavazadlového prostoru, zůstane poplašné zařízení u zbylých dveří aktivováno. Po zavření směrová světla krátkým bliknutím signalizují aktivaci zabezpečení vozidla.
Poplašné zařízení lze aktivovat, když se ve spínací skříňce nebo ve vozidle (u pasivních přívěsků) nenachází klíč a když jsou zavřeny všechny boční dveře. K aktivaci poplašného zařízení je třeba zamknout vozidlo pomocí dálkového ovládání.
Deaktivace poplašného zařízení
Poplašné zařízení se deaktivuje v případě splnění některé z těchto podmínek:
  • Dálkovým ovládáním odemkněte dveře.
  • Zapněte zapalování.
  • Otočením platného klíče v zámku dveří řidiče odemkněte vozidlo a poté do 12 sekund zapněte zapalování.
  • Platným klíčem spusťte vozidlo.