POZOR:  Je extrémně nebezpečné vézt cestující v nákladovém prostoru nebo jiném prostoru uvnitř či vně vozidla, který není k tomuto účelu určen. Cestující, kteří se za jízdy nachází v těchto oblastech, mohou být při srážce vážně zraněni nebo mohou dokonce zemřít. Nevozte cestující v žádné části vozidla, která není vybavena sedadly a bezpečnostními pásy. Všichni cestující musejí sedět na sedadle a mít řádně zapnutý bezpečnostní pás. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Dbejte na řádné dovírání zadních výklopných dveří, předejdete tak vniknutí výfukových plynů do interiéru vozidla. Nemůžete-li zadní výklopné dveře řádně dovřít, otevřete větrací otvory nebo okna, aby byl zajištěn přísun čerstvého vzduchu do vozidla. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Poznámka:   Při otevírání nebo zavírání zadních výklopných dveří v garáži nebo jiné uzavřené oblasti buďte opatrní, aby nedošlo k poškození zadních výklopných dveří.
Poznámka:   Z okna ani ze zadních výklopných dveří nesmí vyčnívat žádný předmět (například stojan na kola). Mohlo by dojít k poškození zadních výklopných dveří a jejich součástí.
Poznámka:   Nenechávejte zadní výklopné dveře za jízdy otevřené. Mohlo by dojít k poškození zadních výklopných dveří a jejich součástí.
Otevření zadních výklopných dveří pomocí dálkového ovládání
Missing Image  Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund.
Chytré odemykání
Když jsou zadní výklopné dveře otevřené a při elektronickém zamčení není zjištěn žádný pasivní klíč vně vozidla, avšak jeden z klíčů se nachází uvnitř, vozidlo zadní výklopné dveře po zavření odemkne pomocí pasivního chytrého odemčení a uvolní. Vypne alarm zadních výklopných dveří i sledování vniknutí do vozidla a 2krát krátce aktivuje houkačku.