Pasivní klíč
Typ 1
Missing Image
Typ 2
Missing Image
Startovací tlačítko funguje pouze za předpokladu, že se klíč nachází ve vozidle.
Vyjímatelný dřík
Pasivní klíč rovněž obsahuje odnímatelný břit, který lze použít k odemknutí vozidla.
Missing Image
Stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte břit klíče ven.
Výměna baterie dálkového ovládání
Poznámka:   Při likvidaci baterií dálkového ovládání dodržujte místní předpisy.
Poznámka:   Neotírejte žádný mazací tuk ze svorek baterie ani ze zadního povrchu desky s plošnými spoji.
Poznámka:   Po výměně baterie není nutné dálkové ovládání přeprogramovávat, mělo by fungovat normálně.
Dálkové ovládání využívá jednu 3voltovou lithiovou baterii mincového typu CR2450 nebo odpovídající.
Missing Image
  1. Stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte břit klíče ven.
Missing Image
  1. Páčením tenkou mincí pod výstupkem skrytým za hlavou břitu klíče sejměte kryt akumulátoru.
Missing Image
  1. Vložte vhodný nástroj, např. šroubovák do pozice zobrazené na obrázku a opatrně vyjměte akumulátor.
  1. Vložte novou baterii kladným pólem (+) směrem nahoru.
  1. Namontujte zpět kryt akumulátoru a dřík klíče.
Zjištění polohy vozidla
Stiskněte tlačítko zamykání na klíči dvakrát během tří sekund. Směrová světla zablikají.