Postup resetování systému monitorování tlaku v pneumatikách
Přehled
Po každé výměně pneumatiky nebo úpravě tlaku je nutné provést restart systému.
Aby byla zachována schopnost vozidla převážet náklad, je někdy potřeba pneumatiky na přední nápravě nahustit na jiný tlak než na zadní. V těchto případech se výstražná kontrolka rozsvítí, pokud systém zjistí různé hodnoty tlaku pro přední a zadní kola.
Po výměně pneumatik je nutné systém monitorování tlaku v pneumatikách resetovat a uskutečnit nové učení poloh snímačů tlaku v pneumatikách. Systém nedokáže zjistit polohu jednotlivých snímačů a předpokládá, že jsou tlaky v pneumatikách nastaveny správně.
Provedení postupu resetu
Reset systému monitorování tlaku v pneumatikách u vozidel s resetovacím tlačítkem TPMS na konzole:
  1. Zapněte zapalování.
  1. Stiskněte resetovací tlačítko na konzole. Kontrolka na přístrojovém panelu bude v průběhu resetu blikat a jakmile systém reset dokončí, zazní zvukový signál.
Reset systému monitorování tlaku v pneumatikách u vozidel s resetovacím tlačítkem TRIP:
  1. Zapněte zapalování.
  1. Přejděte do nabídky systému monitorování tlaku v pneumatikách na informačním displeji.
  1. Stiskněte a podržte tlačítko TRIP na páčce směrových světel, dokud se nezobrazí potvrzení.