Poznámka:   Před vjetím do myčky nezapomeňte vypnout stěrače.
Poznámka:   Lišty stěračů vyměňte, jakmile začnou nechávat na skle pruhy vody a šmouhy.
Poznámka:   Pokud automatické stěrače zjistí dostatečnou vlhkost na povrchu čelního skla pro normální rychlost stírání a máte zapnuty automatické světlomety, zapnou se též tlumená světla.
Poznámka:   Za jízdy v dešti nebo v zimě, kdy se do vzduchu mohou dostat kousky ledu, sněhu nebo posypové soli, může docházet k neočekávanému setření. Také může docházet k rozmazání nečistot po skle.
Postup v takovýchto případech:
  • Snižte citlivost automatického stírání, aby nedocházelo k rozmazání nečistot po skle.
  • Přepněte na běžné nebo rychlé stírání.
  • Vypněte automatické stěrače.
Missing Image
AVysoká citlivost
BZap.
CNízká citlivost
Snímač deště sleduje míru vlhkosti na povrchu čelního skla a v případě potřeby automaticky zapne stěrače. Rychlost stírání je upravována na základě zjištěné míry vlhkosti na čelním skle.
Nastavte pomocí otočného regulátoru citlivost snímače deště. Pokud snímač zjistí na povrchu čelního skla velké množství vody, budou stěrače nastaveny na nízkou citlivost. Pokud snímač zjistí na povrchu čelního skla malé množství vody, budou stěrače nastaveny na vysokou citlivost.
Vnější povrch čelního skla udržujte čistý, protože snímač deště je velmi citlivý. Bude-li oblast kolem vnitřního zpětného zrcátka špinavá, mohou se stěrače spustit i v případě, kdy čelní sklo přijde do kontaktu s nečistotami, mlhou nebo hmyzem.