Intervalové stírání
Missing Image
Přitáhněte páčku směrem k sobě.
Stírání zadního skla
Zadní stěrač se automaticky zapne při zařazení zpátečky, pokud:
  • dosud nebyl zapnut;
  • je páčka stěračů v poloze A, B, C nebo D;
  • jsou v provozu přední stěrače (při nastavení do polohy B).
Zadní stěrač bude kopírovat interval stírání předních stěračů (při přerušované nebo normálním stírání).
Ostřikovač zadního okna
Poznámka:   Pokud je nádržka kapaliny do ostřikovače prázdná, ostřikovače nepoužívejte. Mohlo by dojít k přehřátí čerpadla ostřikovače.
Missing Image
Ostřikovače aktivujete přitažením páčky směrem k sobě. Budou v provozu maximálně 10 sekund. Po uvolnění páčky stěrače ještě chvíli stírají.