POZOR:  Tento systém vás nezbavuje zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě. Pokud se za nízké viditelnosti (např. za mlhy ve dne) čelní světlomety nezapnou, budete muset do fungování systému zasáhnout.

Missing Image
Pokud je ovládání osvětlení v poloze pro automaticky spínané světlomety, čelní světlomety se rozsvítí při nízké viditelnosti nebo při aktivaci stěračů.
 Světlomety zůstanou po vypnutí zapalování po určitý čas svítit. Pomocí ovládacích prvků na informačním displeji můžete nastavit dobu, po kterou světlomety zůstanou svítit.
Poznámka:   Pokud jsou zapnuty automaticky spínané světlomety, nelze zapnout dálková světla, dokud systém nezapne tlumená světla.