1. Zapněte zapalování pomocí klíče nebo vysílače, který chcete naprogramovat.
  1. Na displeji zábavního systému zobrazte hlavní nabídku.
Chcete-li vytvořit klíč MyKey, pomocí ovládacích prvků displeje zábavního systému zvolte tyto položky:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Zvolte nastavení.  
Vozidlo
Zvolte možnost Vozidlo.  
MyKey
Zvolte možnost MyKey.  
Vytvořit klíč MyKey
Zvolte možnost Vytvořit klíč MyKey.  
Ano
Zvolte možnost Ano.  
U vozidel se startovacím tlačítkem umístěte vysílač do záložního slotu.  Viz   Tlačítko zapalování.   
Zobrazí se zpráva s výzvou, abyste tento klíč označili jako klíč MyKey. Omezení klíče se projeví při dalším startování. Naprogramovaná omezení budou použita po vypnutí zapalování, otevření a zavření dveří řidiče a opětovném spuštění vozidla pomocí naprogramovaného klíče nebo vysílače.  

Klíč MyKey byl úspěšně vytvořen. Nezapomeňte si klíč řádně označit, abyste jej poznali od hlavního klíče.
Máte možnost naprogramovat konfigurovatelná nastavení klíčů. Viz kapitola Programování klíče MyKey.