Missing Image
Stisknutím tlačítka můžete procházet nabídkami na displeji:
  • Počítadlo celkové ujeté vzdálenosti.
  • Denní počitadlo ujetých kilometrů.
  • Vzdálenost do vyčerpání paliva.
  • Průměrná spotřeba paliva
  • Okamžitá spotřeba paliva
  • Průměrná rychlost
  • Reset systému TPMS.
  • Životnost oleje.
Denní počitadlo ujetých kilometrů, průměrnou spotřebu paliva a průměrnou rychlost lze vynulovat. Je k tomu třeba nalistovat požadovanou možnost a podržet tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí všechny pomlčky.
Palubní počítač zobrazuje následující údaje:
Počitadlo ujetých kilometrů
Zaznamenává celkovou vzdálenost ujetou vozidlem.
Denní počitadlo kilometrů
Zaznamenává vzdálenost ujetou od posledního vynulování.
Dojezdová vzdálenost
Indikuje přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo ujede na zbývající palivo v nádrži. Změna způsobu jízdy může způsobit změnu této hodnoty.
Průměrná spotřeba paliva
Indikuje průměrnou spotřebu paliva od posledního vynulování funkce.
Okamžitá spotřeba paliva
Udává aktuální spotřebu paliva.
Průměrná rychlost
Udává průměrnou rychlost vypočítanou od posledního vynulování funkce.
Teplota venkovního vzduchu
Udává teplotu venkovního vzduchu ve stupních Celsia.
Kontrolka řazení
Signalizuje okamžik, kdy je z hlediska hospodárného provozu vhodné přeřadit.
Reset systému TPMS
Systém můžete resetovat pomocí displeje.   Viz   Restart systému sledování tlaku v pneumatikách
Životnost oleje
Reset lze provést pouze po výměně motorového oleje a olejového filtru.