Některá hlášení mohou být zkrácena nebo zjednodušena v závislosti na typu informačního displeje použitého ve vašem vozidle.
Stisknutím tlačítka jízdy zprávy na informačním displeji potvrdíte nebo odstraníte.
Před možností vstupu do nabídek musejí být některé informace potvrzeny.
Automatická převodovka

Zpráva   Činnost  
Řazení není v parkovací poloze
Zobrazuje se jako připomenutí nutnosti přesunutí volicí páky do polohy parkování (P).  

Automatický systém start-stop

Zpráva   Činnost  
Je nutný man. restart
Systém nefunguje. Je nutné nastartovat ručně.  
Motor spustíte sešlápnutím spojky
Motor je třeba znovu nastartovat. Sešlápněte pedál spojky.  
Motor spustíte sešlápnutím pedálu
Motor je třeba znovu nastartovat. Sešlápněte kterýkoli pedál.  
Motor spustíte zařazením neutrálu
Aby mohl systém znovu nastartovat motor, zvolte polohu neutrálu (N).  
Porucha Je nutný servis
Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Zařaďte P, pak znovu nastartujte motor
Aby mohl systém znovu nastartovat motor, zvolte polohu parkování (P).  
Motor spustíte sešlápnutím brzdy
Motor je třeba znovu nastartovat. Sešlápněte brzdový pedál.  
Deaktivován spínačem
Zobrazí se, když je funkce Start/Stop vypnuta pomocí spínače.  
Aktivován spínačem
Zobrazí se, když je systém zapnut pomocí spínače.  
Připraveno k jízdě
Zobrazí se, když opustíte vozidlo, které je připraveno k nastartování.  

Šetřič akumulátoru

Zpráva   Činnost  
Vypněte napájení pro úsporu akumulátoru
Zobrazí se, když systém správy akumulátoru zjistí, že došlo k vybití akumulátoru. Z důvodu ochrany akumulátoru co nejdříve vypněte zapalování. Jakmile vozidlo nastartujete a akumulátor se dobije, zpráva zmizí. Vypnutím postradatelného příslušenství urychlíte proces dobíjení akumulátoru.  
Vybitý akumulátor Funkce dočasně vypn.
Zobrazí se, když systém správy akumulátoru zjistí, že došlo k nadměrnému vybití akumulátoru. Z důvodu ochrany akumulátoru se deaktivují různé funkce vozidla. Co nejdříve vypněte co nejvíce elektrických spotřebičů, aby nebyla napěťová soustava tak zatěžována. Jakmile se napětí akumulátoru vrátí na potřebnou úroveň, deaktivované funkce se znovu zapnou.  

Otevřené dveře

Zpráva   Činnost  
Dveře řidiče jsou otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.   Zavřete je.  
Dveře spoluj. jsou otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.   Zavřete je.  
Levé zad. dv. jsou otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.   Zavřete je.  
Pravé zad. dv. jsou otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.   Zavřete je.  
Dveře jsou otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.   Zavřete je.  
Kapota je otevřená
Uvedené dveře nejsou dovřeny.   Zavřete je.  
Kufr je otevřený
Uvedené dveře nejsou dovřeny.   Zavřete je.  
Dveře zavaz./ sklo otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.   Zavřete je.  
Dveře zavaz. prost. otevř.
Uvedené dveře nejsou dovřeny.   Zavřete je.  
Dveře zavaz. prost. otevř.
Uvedené dveře nejsou dovřeny.   Zavřete je.  

Údržba

Zpráva   Činnost  
Servis je nutný
Zobrazí se, když je čas na provedení pravidelné prohlídky.  
Servis proveden
Zobrazí se, když byl resetován indikátor servisního intervalu.  
Nízký tlak motorového oleje
Jakmile to bude bezpečné, zastavte vozidlo a vypněte motor. Zkontrolujte množství oleje. Pokud upozornění zůstane u vozidla se spuštěným motorem zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Životnost oleje

Zpráva   Činnost  
Nutná výměna oleje
Zobrazí se, když je vyčerpána životnost motorového oleje a je nutno provést výměnu.  
Brzy bude nutná vým. motorového oleje
Zobrazí se, když životnost motorového oleje poklesne pod 10 %.  
Životnost oleje: xxx%
Zobrazí zbývající životnost oleje.  
Životnost oleje Podržte pro vynulování
Zobrazí se, když je prováděn reset systému monitorování tlaku v pneumatikách.  
Životnost oleje Vynul. dokončeno
Zobrazí se, když je dokončen reset systému monitorování tlaku v pneumatikách.  

Integrovaný startovací systém jedním dotykem

Zpráva   Činnost  
Sešlápněte brzdu a spojku
Zobrazí se jako připomínka, že máte při startování sešlápnout brzdový a spojkový pedál.  
Překročení doby spuštění motoru
Zobrazí se, když startér při pokusu o spuštění motoru překročí povolenou dobu spouštění motoru.  
Pro nastartování sešlápněte brzdu
Zobrazuje se, když startujete vozidlo, jako připomenutí, že máte použít brzdu.  
Pro nastartování sešlápněte spojku
Zobrazí se jako připomínka, že je při startování třeba sešlápnout spojkový pedál.  

Systém bezklíčového startování

Zpráva   Činnost  
Pro nastartování sešlápněte brzdu
Zobrazuje se, když startujete vozidlo, jako připomenutí, že máte použít brzdu.  
Řazení není v parkovací poloze
Zobrazí se jako připomínka, že máte přeřadit do parkovací polohy.  
Pro nastartování sešlápněte spojku
Zobrazí se jako připomínka, že je při startování třeba sešlápnout spojkový pedál.  
Klíč nerozpoznán
Systém nerozpoznal klíč.   Viz   Dálkové ovládání - Bezklíčový přístup a startovací tlačítko.   
Nastartujte znovu, nebo použijte klíč
Při stisknutí tlačítka Start/Stop za účelem vypnutí motoru systém nerozpoznal klíč s inteligentním přístupem nacházející se ve vozidle.  
Plné napájení příslušenství je aktiv.
Zapalování se nachází v poloze Run (Spuštěno).  
Porucha startovacího systému
Zobrazí se, když dojde k potížím se systémem spouštění vozidla.   Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Programování klíče je úspěšné
Zobrazí se v průběhu programování náhradního klíče, když je klíč s inteligentním přístupem naprogramován do systému.  
Programování klíče neúspěšné
Zobrazí se v průběhu programování náhradního klíče, když se klíč s inteligentním přístupem nepodaří naprogramovat.  
Maximální počet uložených klíčů
Zobrazí se v průběhu programování náhradního klíče, když je naprogramován maximální počet klíčů.  
Není uložen dostatek klíčů
Zobrazí se v průběhu programování náhradního klíče, když není naprogramován dostatečný počet klíčů.  

Parkovací asistent

Zpráva   Činnost  
Zkontrolujte parkovacího asistenta
Zobrazí se v případě, že systém rozpoznal závadu, kterou je nutné odstranit v servisu.   Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.   Viz   Zadní parkovací asistent.   

Systém monitorování tlaku v pneumatikách

Zpráva   Činnost  
Monitor tlaku pneu Porucha
Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Tlak v pneumatikách Porucha snímače
Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Tlak v pneumatikách nízký
V některých pneumatikách je nízký tlak vzduchu.   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Nastavit levou přední pneumatiku
Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Nastavit pravou přední pneumatiku
Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Nastavit pravou zadní pneumatiku
Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Nastavit levou zadní pneumatiku
Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Nastavení hotovo
Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Pneu nejsou nastaveny Opakujte
Zkuste to znovu.  
Monitor tlaku pneu Podržte pro inicializaci
Zobrazí se, když je prováděn reset systému .   Viz   Palubní počítač.   
Monitor tlaku pneu Inicializace dokončena
Zobrazí se, když je dokončen reset systému .  
Monitor tlaku pneu Inicializace stornována
Zobrazí se, když je zrušen reset systému .  
Monitor tlaku pneu Inicializace neúspěšna
Zobrazí se, když se nepodaří provést reset systému . Zkuste to znovu.   Viz   Palubní počítač.   

Tažení přívěsu

Zpráva   Činnost  
Zadní park. asistent deakt. Připojen přívěs
Zobrazí se, když systém zjistí, že je k vozidlu připojen přívěs. Zadní parkovací asistent se deaktivuje.   Viz   Tažení přívěsu.