Všechna vozidla

Stav   Možné příčiny  
Nelze vytvořit klíč MyKey.   Klíč použitý k nastartování vozidla není hlavní klíč.   Klíč použitý k nastartování vozidla je jediný klíč. Vždy musí být naprogramován alespoň jeden hlavní klíč.   U vozidel s bezklíčovým startováním není vysílač bezklíčového startování vložen do záložního slotu.   Viz   Dálkové ovládání - Bezklíčový přístup a startovací tlačítko.    Pasivní systém proti krádeži je deaktivován nebo je v neomezeném režimu.  
Nedaří se mi naprogramovat volitelné nastavení.   Klíč použitý k nastartování vozidla není hlavní klíč.   K vozidlu nejsou naprogramovány žádné klíče MyKey.   Viz   Vytvoření klíče MyKey.   
Nelze odstranit klíče MyKey.   Klíč použitý k nastartování vozidla není hlavní klíč.   K vozidlu nejsou naprogramovány žádné klíče MyKey.   Viz   Vytvoření klíče MyKey.   
Jediný hlavní klíč byl ztracen.   Od autorizovaného prodejce zakupte nový klíč.  
Byl ztracen klíč.   Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Nezaznamenává se vzdálenost ujetá s klíčem MyKey.   Klíč MyKey není používán zamýšleným uživatelem.   Klíče MyKey byly odstraněny.   Viz   Odstranění všech klíčů MyKey.