POZOR:  Než si sednete do vozidla nebo se rozjedete, nastavte správně hlavovou opěrku. Minimalizujete tak riziko krčního zranění v případě nehody. Neseřizujte hlavovou opěrku, když je vozidlo v pohybu.
  POZOR:  Pokud na zadním sedadle sedí cestující, zvedněte příslušnou hlavovou opěrku.
  POZOR:  Pokud dětskou sedačku s montáží směrem vpřed umístíte na zadní sedadlo, vždy z tohoto sedadla demontujte hlavovou opěrku.
  POZOR:  Hlavová opěrka je bezpečnostní prvek. Pokud je sedadlo obsazeno, musí být seřízena podle potřeb dané osoby. Pokud hlavovou opěrku nenastavíte správně, může se snížit její účinnost při určitých typech nárazů.

Poznámka:   Před úpravou výšky hlavové opěrky vraťte sedadlo zpět do vzpřímené polohy. Opěrku hlavy nastavte tak, aby se její horní hrana nacházela v úrovni s temenem a aby byla co nejblíže hlavy. Poloha sezení pro vás musí být pohodlná. Velmi vysocí lidé by si měli hlavovou opěrku vytáhnout do nejvyšší možné polohy.
Poznámka:   Na háček na vodicí objímce hlavové opěrky předního sedadla nezavěšujte předměty vážící více než 3 kg.
Hlavové opěrky předních sedadel
Missing Image
Přední hlavová opěrka se skládá z těchto částí:
AHlavová opěrka pohlcující energii.
BNastavovací objímka a odjišťovací tlačítko.
CDvě ocelová ramena.
DHáček na vodicí objímce.
Hlavové opěrky zadních sedadel (jsou-li ve výbavě)
Missing Image
Zadní hlavová opěrka se skládá z těchto částí:
AHlavová opěrka pohlcující energii.
BDvě ocelová ramena.
CNastavovací objímka a odjišťovací tlačítko.
DOdjištění nastavovací objímky a tlačítko pro demontáž.
Seřízení hlavových opěrek
Vysunutí hlavové opěrky nahoru
Zatáhněte za hlavovou opěrku.
Zasunutí hlavové opěrky dolů
  1. Stiskněte a podržte tlačítko C.
  2. Zatlačte na hlavovou opěrku směrem dolů.
Demontáž hlavové opěrky
  1. Hlavovou opěrku vytáhněte do nejvyšší možné polohy.
  2. Stiskněte a podržte tlačítka C a D.
  3. Zatáhněte za hlavovou opěrku.
Nasazení hlavové opěrky
Ocelová ramena naveďte do objímek a zatlačte na hlavovou opěrku směrem dolů tak, aby se zajistila.