Spotřeba paliva je ovlivněna několika faktory – například jízdním stylem, podmínkami na cestách nebo údržbou vozidla.
Spotřebu paliva můžete snížit dodržováním těchto zásad:
 • Zrychlujte a zpomalujte plynule.
 • Jezděte stálou rychlostí.
 • Předvídejte provoz a včasným zpomalením předcházejte nutnosti úplného zastavení.
 • Spojte více úkolů do jedné cesty a vyvarujte se neustálého zastavování a rozjíždění. (Vyřizujete-li více záležitostí při jedné cestě, jeďte nejprve do nejvzdálenějšího místa a poté se postupně vracejte domů.)
 • Při jízdě vyššími rychlostmi mějte zavřená okna.
 • Jezděte přiměřenou rychlostí.
 • Tlak v pneumatikách udržujte na předepsané hodnotě a používejte pouze doporučenou velikost pneumatik.
 • Používejte doporučené motorové oleje.
 • Pravidelně provádějte předepsanou údržbu.
Také můžete zamezit některým věcem, které zvyšují spotřebu paliva:
 • Vyhýbejte se prudkému zrychlování.
 • Neprotáčejte motor před jeho vypnutím.
 • Nenechávejte motor delší dobu spuštěný na volnoběh.
 • Nezahřívejte vozidlo během studených rán.
 • Omezte používání klimatizace a topení.
 • Nepoužívejte tempomat v kopcovitém terénu.
 • Za jízdy si neopírejte nohu o brzdový pedál.
 • Nevozte zbytečný náklad.
 • Nemontujte na vozidlo příslušenství (např. deflektor proti hmyzu, přídavná světla, stupátka, držáky na lyže atd.).
 • Vyvarujte se jízd s neseřízenou geometrií náprav.