POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

O systému SYNC
Systém vám dovolí pracovat se zábavními, informačními a komunikačními systémy vašeho vozidla pomocí hlasových příkazů a dotykové obrazovky. Systém slouží ke snadnému ovládání audio systému, telefonu, navigace, mobilních aplikací a nastavení.
Poznámka:   Systém můžete zapnout a používat jej po dobu až jedné hodiny bez zapnutí zapalování.
Poznámka:   Systém můžete používat po dobu až 10 minut od vypnutí zapalování nebo do otevření dveří.
Poznámka:   Z důvodu bezpečnosti jsou některé funkce závislé na rychlosti. Jejich použití je omezeno, pokud je rychlost jízdy nižší než 5 km/h.
Používání dotykové obrazovky
Missing Image
AStavový řádek
BVýchozí obrazovka.   Viz   Výchozí obrazovka
CHodiny.   Viz   Nastavení
DTeplota venkovního vzduchu
EFunkční řádek
Stavový řádek
Missing Image
ATeplota na levé straně
BVyhřívání volantu zapnuto
CTeplota na pravé straně
DMikrofon mobilního telefonu je vypnutý
EAudiosystém je ztlumený
FAktualizace softwaru nainstalována
GPřipojení k síti Wi-Fi
HDostupné sítě Wi-Fi
IMobilní roaming
JPřijatá textová zpráva
KNouzový asistent vypnutý
LPřipojení přes Bluetooth je aktivní
MSíla signálu mobilní sítě
Poznámka:   Zprávy se zobrazují také ve stavovém řádku. Volbou zprávy použijete související funkci.
Funkční řádek
Missing Image  Zvolte pro použití ovládání klimatizace.Missing Image  Zvolte pro spojování hovorů a přístup k telefonnímu seznamu ve svém mobilním telefonu.   Viz   Telefon
Poznámka:   Není k dispozici v systému pro všechny modely.
Missing Image  Zvolte pro spojování hovorů a přístup k telefonnímu seznamu ve svém mobilním telefonu.   Viz   TelefonMissing Image  Zvolte pro použití navigačního systému.   Viz   Výchozí obrazovka
Missing Image  Zvolte pro vyhledávání a používání kompatibilních aplikací na svém zařízení se systémem iOS či Android.   Viz   AplikaceMissing Image  Zvolte pro úpravu nastavení systému.   Viz   Nastavení
Čištění dotykové obrazovky
Nouzová asistence
  POZOR:  Pokud není před nehodou nastavena funkce nouzového asistenta, systém se nepokusí navázat spojení s tísňovou linkou. Tímto se prodlouží čas dojezdu záchranných složek a zvyšuje se riziko zranění nebo smrti.
  POZOR:  Pokud zvládnete uskutečnit tísňové volání sami, nečekejte na nouzového asistenta. Zavolejte na tísňovou linku okamžitě a předejděte čekání na zásah. Pokud do pěti sekund od havárie neuslyšíte zvuk nouzového asistenta, došlo pravděpodobně k poškození systému nebo telefonu, případně je systém nefunkční.
  POZOR:  Telefon vždy ve vozidle umísťujte na bezpečné místo, aby v případě nehody nezpůsobil zranění osob nebo se nepoškodil. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému zranění nebo poškození telefonu, které neumožní správnou funkci nouzového asistenta.
  POZOR:  K využití této funkce je nutný mobilní telefon vybavený funkcí Bluetooth, který je kompatibilní se systémem.

Poznámka:   Před nastavením funkce nouzového asistenta si přečtěte důležité upozornění týkající se této funkce a ochrany osobních údajů při používání nouzového asistenta, které je uvedeno v další části této kapitoly. Obsahuje důležité informace.
Poznámka:   Když funkci nouzového asistenta zapnete či vypnete, nastavení se použije pro všechny spárované mobilní telefony. Pokud funkci nouzového asistenta vypnete a po zapnutí zapalování se připojí dříve spárovaný telefon, buď zazní výstražné hlášení, nebo se na displeji zobrazí odpovídající zpráva či ikona, případně obojí.
Poznámka:   Každý mobilní telefon funguje jinak. Ačkoli je funkce nouzového asistenta kompatibilní s většinou mobilních telefonů, některé telefony mohou mít s jejím využitím potíže.
Pokud nehoda systém aktivuje, zahájí se volání na tísňovou linku prostřednictvím spárovaného a připojeného mobilního telefonu. Další informace naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.
Poznámka:   V případě nouze vám může funkce nouzového asistenta jako komunikační prostředek pomoci kontaktovat konkrétní záchranné oddělení bezpečnostních služeb. Nouzový asistent neprovádí záchranné činnosti. Místní oddělení bezpečnostních služeb provede potřebné záchranné činnosti podle situace.
Viz   Přídavný zádržný systém.  V této kapitole je uvedena důležitá informace týkající se aktivace airbagu.
Viz   Nouzové situace na silnici.  V této kapitole je uvedena důležitá informace týkající se aktivace závěrky palivového čerpadla.
Pokud chcete zapnout či vypnout funkci nouzového asistenta, čtěte informace o nastavení.   Viz   Nastavení
Postup ověření správné funkce nouzového asistenta:
 • Systém musí být napájený a při nárazu, aktivaci systému a jeho používání musí být funkční.
 • Funkce musí být zapnuta již před nárazem.
 • Telefon musí být připojen k systému.
 • V některých zemích lze uskutečnit hovor na tísňovou linku pouze s platnou a registrovanou kartou SIM s nabitým kreditem.
 • Připojený mobilní telefon musí být ve chvíli srážky schopen uskutečnit a udržet odchozí spojení.
 • Připojený mobilní telefon se musí nacházet v místě pokrytém signálem dostatečné intenzity a musí mít nabitou baterii.
 • Ve vozidle musí být nabitá baterie.
Poznámka:   Tato funkce je dostupná pouze v zemi nebo oblasti, kde může funkce nouzového asistenta uskutečnit volání na místní tísňovou linku. Další informace naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.
V případě nehody
Poznámka:   Ne při každém nárazu dojde k odpálení airbagu nebo aktivaci uzávěrky palivového čerpadla, což jsou podmínky aktivace nouzového asistenta. Pokud k tomu však dojde, nouzový asistent se pokusí kontaktovat záchranné složky. Dojde-li k poškození připojeného mobilního telefonu nebo ke ztrátě spojení se systémem, pokusí se systém vyhledat jiný z dříve spárovaných telefonů a připojit se k němu. Systém se pokusí vytočit tísňovou linku.
Před uskutečněním hovoru
 • Pokud hovor nezrušíte a jednotka SYNC úspěšně naváže spojení, dispečerovi tísňové linky se přehraje úvodní zpráva. Po této zprávě se aktivuje handsfree komunikace mezi posádkou vozidla a dispečerem.
 • V systému je nastavena krátká prodleva poskytující možnost zrušení hovoru (přibližně 10 sekund). Pokud hovor nezrušíte, systém se pokusí vytočit tísňovou linku.
 • Systém přehraje zprávu s upozorněním, že se pokusí uskutečnit hovor na tísňovou linku. Hovor můžete zrušit volbou příslušného tlačítka nebo stisknutím tlačítka ukončení hovoru na volantu.
Během hovoru
 • Je-li to možné, využije nouzový asistent k výběru nejvhodnějšího jazyka, kterým záchranné složky kontaktuje, údaje systému GPS instalovaného ve voze nebo informace o mobilní síti. Dispečera tísňové linky informuje o srážce a přehraje úvodní zprávu. Zpráva může zahrnovat souřadnice zařízení GPS.
 • Jazyk, který je používán ke komunikaci s posádkou vozidla, se může lišit od jazyka, jejž systém použije k uvědomění dispečera tísňové linky.
 • Po přehrání úvodní zprávy budete mít možnost pomocí zařízení handsfree komunikovat s dispečerem tísňové linky.
 • Po spojení s tísňovou linku je potřeba, abyste byli připraveni okamžitě uvést své jméno, telefonní číslo a informaci o poloze.
Poznámka:   Během informování dispečera tísňové linky vám systém přehraje zprávu s upozorněním, že přenáší důležité informace. Jakmile bude linka volná, upozorní vás, že můžete navázat komunikaci pomocí handsfree zařízení.
Poznámka:   Během hovoru na tísňovou linku se na displeji zobrazí tísňové hlášení, které obsahuje aktuální souřadnice GPS vozidla (pokud jsou dostupné).
Poznámka:   Je možné, že ve chvíli nehody nebudou aktuální souřadnice GPS k dispozici. Nouzový asistent se však přesto pokusí uskutečnit tísňový hovor.
Poznámka:   V takovém případě je možné, že záchranné složky neobdrží souřadnice GPS. Komunikace v handsfree režimu s operátorem tísňové linky však bude i tak možná.
Poznámka:   Dispečinku záchranné služby mohou být nezávisle na nouzovém asistentu poskytnuty také informace z mobilní sítě, například vaše telefonní číslo, aktuální poloha telefonu a název mobilního operátora.
Nouzový asistent nemusí fungovat v případě, že:
 • Při nehodě došlo k poškození mobilního telefonu nebo systému nouzového asistenta.
 • Autobaterie je vybitá nebo je vybitý systém.
 • Mobilní telefon během nehody vypadl z vozidla.
 • Ve svém mobilním telefonu nemáte platnou a registrovanou kartu SIM s kreditem.
 • Nacházíte se v zemi nebo oblasti, ve které nouzový asistent nemůže hovor uskutečnit. Další informace naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.
Důležité informace o nouzovém asistentovi
Nouzový asistent momentálně nedokáže volat na tísňové linky v těchto zemích:
 • Albánie.
 • Arménie.
 • Ázerbájdžán.
 • Bělorusko.
 • Bosna a Hercegovina.
 • Gruzie.
 • Makedonie.
 • Moldavsko.
 • Nizozemsko.
 • Rusko.
 • Ukrajina.
Upozornění týkající se nouzového asistenta
Je-li funkce nouzového asistenta zapnutá, může záchranným složkám předat informaci o tom, že došlo k havárii vozidla, při níž byl aktivován airbag nebo uzávěrka palivového čerpadla. Tato funkce sdělí operátorovi linky v zájmu zajištění nejvhodnější tísňové pomoci informace o vaší poloze a také další podrobnosti o vozidle nebo nehodě. Pokud si nepřejte tyto informace předávat, funkci nezapínejte.
Bezpečnostní informace
  POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

 • Nepokoušejte se opravovat systém vlastními silami.Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
 • Pokud jsou napájecí šňůry nebo kabely zařízení zlomené, naprasklé nebo poškozené, zařízení nepoužívejte. Kabely umístěte stranou tak, aby nepřekážely v dráze pedálů, neznemožňovaly nastavování sedadel ani nebránily bezpečnému ovládání vozu.
 • Za extrémních klimatických podmínek nenechávejte přehrávací zařízení ve vozidle – může dojít k jejich poškození. Další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
Aktualizace systému
Aktualizace systému pomocí zařízení USB
Stahování aktualizace
 1. Jděte na stránku aktualizací systému SYNC na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.
 1. Stáhněte si aktualizaci.
Poznámka:   Zde najdete informaci, je-li aktualizace k dispozici.
 1. Do počítače připojte zařízení USB.
Poznámka:   Zařízení USB musí být prázdné a splňovat minimální požadavky uvedené na internetových stránkách.
 1. Postupujte dle pokynů pro stahování aktualizace jednotky USB.
Instalace aktualizace
Poznámka:   V průběhu instalace aktualizace můžete systém používat.
 1. Odpojte všechna ostatní zařízení USB z portů USB.
 1. Připojte zařízení USB s aktualizací do portu USB.
Poznámka:   Instalace se automaticky zahájí do 10 minut.
Aktualizace systému pomocí připojení k síti Wi-Fi
Připojování k síti Wi-Fi
Missing Image  Na funkční liště zvolte možnost nastavení.
Zvolte možnost System Wi-Fi.
Zvolte možnost Available Wi-Fi Networks.
Zvolte dostupnou síť Wi-Fi.
Poznámka:   Zadejte heslo sítě pro připojení k zabezpečené síti.
Zapínání automatických aktualizací systému
Missing Image  Na funkční liště zvolte možnost nastavení.
Zvolte možnost General.
Zvolte možnost Automatic System Updates.
Zapněte automatické aktualizace systému.
Systém je nyní nastaven na zjišťování a přijímání aktualizací, jakmile se připojí k síti Wi-Fi.
Poznámka:   V průběhu stahování můžete systém používat.
Poznámka:   Pokud se během stahování systém odpojí od sítě Wi-Fi, stahování bude pokračovat, jakmile se systém k síti Wi-Fi opět připojí.
Další informace a pomoc
Potřebujete-li další informace a pomoc, doporučujeme vám obrátit se na autorizovaného prodejce nebo navštívit regionální webové stránky společnosti Ford.
Informace o ochraně soukromí
Když je k systému připojen mobilní telefon, vytvoří se ve vozidle profil, který se přiřadí k tomuto mobilnímu telefonu. Tento profil nabízí více funkcí mobilního telefonu a zajistí efektivnější provoz. Profil může kromě jiného obsahovat údaje o telefonním seznamu, textových zprávách (přečtených i nepřečtených) a historii hovorů (včetně historie hovorů z doby, kdy mobilní telefon nebyl připojen k systému). Po připojení přehrávače médií si systém vytvoří a uloží rejstřík podporovaných skladeb. Systém si rovněž udržuje krátký záznam činnosti obsahující údaje o posledních 10 minutách využívání systému. Protokol a další systémová data slouží ke zlepšení chování systému a k usnadnění diagnostiky případných potíží. Profil mobilního telefonu, rejstřík multimediálních zařízení a protokol činnosti zůstávají ve vozidle uloženy do doby, než je odstraníte. Obecně však platí, že jsou přístupné pouze po připojení daného mobilního telefonu nebo přehrávače médií.
Pokud již nemáte v úmyslu využívat systém nebo vozidlo, doporučujeme provést obnovení továrního stavu, při kterém dojde ke smazání všech uložených informací.   Viz   Nastavení.  K datům uloženým v systému nelze přistoupit bez speciálního vybavení a bez přístupu k jednotce vozidla. Společnost Ford Motor Company nepřistoupí k údajům uloženým v systému z jiných důvodů než popsaných výše. Dále pak z nařízení soudu nebo v jiných případech, kdy to budou vyžadovat zákonné předpisy, vládní organizace nebo jiné společnosti jednající z pověření zákona. Další strany mohou o přístup k informacím žádat nezávisle na společnosti Ford Motor Company.