Hlavním klíčem zapněte zapalování.
Chcete-li vymazat všechny klíče MyKey, pomocí ovládacích prvků displeje zábavního systému zvolte tyto položky:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Zvolte možnost Nastavení.  
Vozidlo
Zvolte možnost Vozidlo.  
MyKey
Zvolte možnost MyKey.  
Vymazat všechny klíče MyKey
Zvolte možnost Vymazat všechny klíče MyKey.  
Ano
Zvolte možnost Ano.  
Zobrazí se zpráva potvrzující úspěšné vymazání všech klíčů MyKey.  

Poznámka:   Když vymažete klíče MyKey, dojde k odstranění všech omezení a obnovení původního stavu hlavního klíče u všech klíčů MyKey.