Přední vlečný bod
  POZOR:  Když je vozidlo taženo, zapněte zapalování.

Poznámka:   Tažný hák je opatřen levostranným závitem. Při montáži jím otáčejte proti směru hodinových ručiček a nakonec ověřte řádné dotažení. Pokud tak neučiníte, tažný hák se může uvolnit.
Missing Image
 1. Zatlačte na kryt.
 1. Opatrně sejměte kryt.
Missing Image
 1. Namontujte tažný hák.
Tažný hák se nachází v prohlubni pro náhradní kolo.
Tažný hák musí být vždy uložen ve vozidle.
Zadní vlečný bod – 4dvéřová verze
Missing Image
Poznámka:   Pokud je vozidlo vybaveno tažným okem, použijte je k tažení jiných vozidel.
Zadní vlečný bod – 5dvéřová verze
Missing Image
 1. Odjistěte dolní dvě západky na krytu tažného háku.
 1. Mírným zkroucením (viz obrázek) západky zcela oddělte.
 1. Stáhněte kryt tažného háku dolů (viz obrázek).
 1. Kryt tažného háku umístíte nazpět v opačném pořadí kroků.
Zadní vlečný bod – aktivní
Missing Image
 1. Odjistěte dolní dvě západky na krytu tažného háku.
 1. Mírným zkroucením (viz obrázek) západky zcela oddělte.
 1. Stáhněte kryt tažného háku dolů (viz obrázek).
 1. Kryt tažného háku umístíte nazpět v opačném pořadí kroků.