POZOR:  U vozidel se systémem Auto-Start-Stop jsou odlišné požadavky na akumulátor. Při výměně použijte výhradně baterii stejné specifikace.

Autobaterie je umístěna v motorovém prostoru.
Demontáž a montáž akumulátoru:
Missing Image
  1. Povolte matice od svorek. Nejprve odpojte kabel ze záporného pólu akumulátoru (2) a poté odpojte kabel z kladného pólu (1).
Missing Image
  1. Odšroubujte ze svorky tři matice.
  1. Demontujte baterii.
  1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Poznámka:   Roztok kyseliny a olovo obsažené v akumulátoru může při nesprávné likvidaci v přírodě kontaminovat půdu, podloží i vodu a způsobit újmy na lidském zdraví.