POZOR:  Pro cestující ve vozidle platí povinnost zapnout si bezpečnostní pás. Bezpečnostní pásy je před jízdou nutné správně zapnout a seřídit. Polohu sedadla řidiče nastavujte ještě před zapnutím bezpečnostního pásu.
  POZOR:  Při zavírání dveří se ujistěte, že jsou bezpečnostní pásy řádně zataženy a že nevyčnívají z vozidla.
  POZOR:  Opravy volantu, sloupku řízení, sedadel, airbagů a bezpečnostních pásů vždy svěřte autorizovanému prodejci. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.

Missing ImageMissing Image
Vytahujte pás rovnoměrně. Při rychlém vytahování nebo pokud je vozidlo ve svahu, může dojít k zaseknutí.
Pokud vrátíte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy příliš rychle, může dojít k zablokování zadních bočních bezpečnostních pásů. V případě zablokování bezpečnostních pásů zasuňte krátkou část pásu zpět do zasunuté polohy.
Chcete-li bezpečnostní pás uvolnit, stiskněte červené tlačítko na přezce. Podržte přezku a nechte pás úplně a hladce zasunout do úložné polohy.
Použití bezpečnostních pásů v těhotenství
Missing Image
  POZOR:  Těhotné ženy si musí správně nastavit bezpečnostní pás, aby byla jízda bezpečná pro ně i  pro nenarozené dítě. Nikdy nepoužívejte jen bederní pás nebo jen ramenní pás.

Těhotné ženy musí při jízdě vždy použít bezpečnostní pás. Pánevní popruh kombinovaného bezpečnostního pásu musí vést pod břichem a musí být co nejvíce dotažen tak, aby však ženě nepůsobil nepohodlí. Ramenní popruh musí vést přes střed ramena a střední část hrudníku.