POZOR:  Za jízdy musí být opěradla obsazených sedadel ve vzpřímené poloze a všichni cestující musí mít pánevní popruh bezpečnostního pásu naveden pod břichem a přes boky.
  POZOR:  Děti musí cestovat řádně upevněny v sedačkách.
  POZOR:  Nedovolte cestujícím, aby měli za jízdy dítě na klíně. Zanedbání těchto pokynů by v případě náhlého zastavení nebo havárie mohlo mít za následek vážné zranění osob nebo smrt.
  POZOR:  Všichni cestující včetně řidiče musí být vždy řádně připoutáni, a to i v případech, kdy je vozidlo vybaveno přídavným zádržným systémem airbagů. Nepřipoutaným osobám hrozí mnohem větší riziko zranění nebo smrti.
  POZOR:  Je extrémně nebezpečné vézt cestující v nákladovém prostoru nebo jiném prostoru uvnitř či vně vozidla, který není k tomuto účelu určen. Cestující, kteří se za jízdy nachází v těchto oblastech, mohou být při srážce vážně zraněni nebo mohou dokonce zemřít. Nevozte cestující v žádné části vozidla, která není vybavena sedadly a bezpečnostními pásy. Všichni cestující musejí sedět na sedadle a mít řádně zapnutý bezpečnostní pás. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Při převrácení vozidla hrozí nepřipoutané osobě výrazně větší riziko usmrcení než osobě připoutané bezpečnostním pásem.
  POZOR:  Každé sedadlo je vybaveno specifickým bezpečnostním pásem, jehož spona a jazýček jsou zkonstruovány pro společné používání. Ramenní popruh mějte vždy naveden přes rameno na vnější straně. Nikdy nemějte ramenní popruh naveden pod paží. Nikdy nepoužívejte jeden bezpečnostní pás k připoutání více osob.
  POZOR:  Děti do 12 let včetně přepravujte v dětských sedačkách umístěných pokud možno na zadních sedadlech. Nemáte-li možnost umístit všechny dětské sedačky na zadní sedadla, největší dítě přepravujte v sedačce na předním sedadle. Pokud musíte na předním sedadle použít dětskou sedačku s orientací po směru jízdy, posuňte sedadlo co nejvíce dozadu. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění, nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Bezpečnostní pásy a sedadla se mohou ve vozidle stojícím na přímém slunečním světle zahřát na vysokou teplotu. Horké bezpečnostní pásy a sedadla mohou malé děti popálit. Ještě než dítě umístíte do vozidla, zkontrolujte potahy a spony.
  POZOR:  Všichni cestující včetně řidiče musí být vždy řádně připoutáni, a to i v případech, kdy je vozidlo vybaveno přídavným zádržným systémem airbagů. Nepřipoutaným osobám hrozí mnohem větší riziko zranění nebo smrti.

Všechna vnější sedadla jsou vybavena bezpečnostním pásem s ramenním a pánevním popruhem, středí zadní sedadlo je vybaveno bezpečnostním pásem s pánevním popruhem. Všichni cestující musí být vždy řádně připoutáni, a to i v případech, kdy je vozidlo vybaveno přídavným zádržným systémem airbagů.
Systém bezpečnostních pásů se skládá z těchto prvků:
  • Bezpečnostní pásy s ramenním a pánevním popruhem.
  • Bezpečnostní pás s režimem automatického zajišťování (kromě bezpečnostního pásu řidiče).
  • Výškové nastavení u vnějších předních sedadel.
  • Předepínač bezpečnostního pásu u sedadla řidiče a spolujezdce.
Missing Image  · Varovná kontrolka nezapnutého bezpečnostního pásu (+ akustický signál).Missing Image  · Snímače nárazu a systém sledování s kontrolkou připravenosti.
Při aktivaci předepínače bezpečnostního pásu u sedadla řidiče se bezpečnostní pás dotáhne. Při srážkách v čelním nebo téměř čelním směru se může předepínač bezpečnostního pásu aktivovat samostatně nebo – v případě dostatečné intenzity nárazu – společně s předními airbagy. Předepínač se aktivuje při aktivaci systému Safety Canopy.