Přeprava po městě   Provoz mimo město   Kombinovaný provoz   Emise CO2  
 L/100 km    L/100 km    L/100 km   g/km  
6,8–6,1 L/100 km5–4,4 L/100 km5,7–5 L/100 km114—129