Otevřené dveře
Zazní, když rychlost vozidla překročí stanovenou rychlost a jsou přitom otevřené dveře.
Zapnuté světlomety
Zazní, když klíčkem vypnete zapalování, otevřete dveře řidiče a přitom zůstanou zapnuté čelní světlomety nebo parkovací světla.
Připomenutí bezpečnostního pásu
Zazní, když rychlost jízdy vozidla překročí předem stanovenou hranici a cestující nejsou připoutaní bezpečnostním pásem.
Parkovací brzda
Zazní, když rychlost vozidla překročí stanovenou hranici a je přitom zatažena parkovací brzda. Vypne se při zastavení vozidla nebo uvolnění parkovací brzdy.
Závada varovné kontrolky airbagu
Zazní v případě závady varovné kontrolky airbagů.
Prodleva vypnutí čelních světlometů
 Zazní v případě závady prodlevy vypnutí čelních světlometů. Nechce systém zkontrolovat.
Ukazatel směru
Zazní, když jsou zapnuta levá nebo pravá směrová světla.
Výstražná světla
Zazní při zapnutých výstražných světlech.
Upozornění na nízkou hladinu paliva
 Zazní, jakmile poklesne hladina paliva v nádrži. Jakmile dočerpáte palivo, už nebude znít.
Sekundární varování airbagů
 Zazní v případě závady výstražného tónu upozornění na nefunkční varovnou kontrolku airbagů. Nechce systém zkontrolovat.
Obvodový alarm
Pokud s aktivovaným obvodovým alarmem otevřete dveře řidiče otočením klíče v zámku, spustí se odpočet a zazní upozornění na aktivaci obvodového alarmu.