POZOR:  Delší jízda na volnoběh vyššími rychlostmi může mít za následek přehřátí motoru a výfukové soustavy, což může způsobit požár nebo poškození některých dílů.
  POZOR:  S vozidlem nejezděte, neparkujte ani jej nenechávejte stát s motorem běžícím naprázdno na suchém trávníku nebo jiném suchém povrchu. Emisní systém zahřívá motorový prostor a výfukovou soustavu, čímž se zvyšuje riziko požáru.
  POZOR:  V uzavřených garážích a jiných prostorech nestartujte motor. Výfukové plyny jsou jedovaté. Před nastartováním vždy otevřete dveře garáže.
  POZOR:  Netěsnosti výfuku mohou mít za následek vniknutí škodlivých plynů (potenciálně i ve smrtelně vysoké koncentraci) do prostoru pro cestující. Pokud v kabině ucítíte výfukové výpary, nechte vůz ihned zkontrolovat. S vozidlem v takovém případě nejezděte.

Po odpojení a opětovném připojení akumulátoru se může vozidlo během prvních přibližně 8 km chovat nezvykle. Děje se tak z toho důvodu, že systém správy motoru se musí nejprve zkalibrovat podle motoru. Jakýchkoliv nezvyklých jízdních vlastností si během tohoto období nemusíte všímat.
Před spuštěním motoru ani v jeho průběhu nesešlapujte pedál akcelerátoru. Plynový pedál sešlápněte pouze v případě, že máte potíže s nastartováním.