Elektronický systém řízení stability
POZOR   POZOR:  Systém slouží jako pomůcka řidiči. Není určen k tomu, aby nahradil vaši pozornost a úsudek. Nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.

Tento systém napomáhá k obnově stability vozidla, když začne sklouzávat ze zamýšlené dráhy. Toho systém dosahuje přibrzděním jednotlivých kol a snížením točivého momentu motoru.
Systém rovněž zajišťuje funkci rozšířené regulace prokluzu, a to snížením točivého momentu motoru, pokud kola při akceleraci začnou prokluzovat. Tím se zlepšuje schopnost rozjezdu na kluzké vozovce nebo na nezpevněném povrchu. Omezení prokluzu kol přispívá také k pohodlnějšímu průjezdu ostrých zatáček.
Missing Image
ABez systému ESC.
BSe systémem ESC.
Varovná kontrolka řízení stability
Missing Image  Během činnosti blikají.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory
Stabilizace při bočních náporech větru
Když systém zjistí náhlý boční nápor vzduchu, přibrzdí kola na protilehlé straně vozidla, aby omezil vychýlení ze zamýšlené dráhy jízdy. Pokud se tento systém aktivuje, kontrolka řízení stability a regulace prokluzu bude blikat a na informačním displeji se může zobrazit zpráva. Vozidlo může být mírně zpomaleno a může být třeba lehce natočit volant, abyste udrželi zamýšlenou dráhu jízdy. Při trvalých bočních náporech větru ani při zatáčení se systém neaktivuje.