Děkujeme Vám, že jste si vybrali vozidlo značky Ford. Věnujte prosím trochu času přečtení této příručky, abyste se dobře seznámili se svým vozidlem. Čím více o svém vozidle budete vědět, tím vyšší bude bezpečnost a vaše potěšení z jízdy.
POZOR   POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Poznámka:   V této příručce jsou popsány funkce a možnosti dostupné u různých verzí produktu. Někdy jsou dokonce uvedeny také informace o verzích, které ještě nebyly uvedeny na trh.Může také popisovat volitelné položky, které nejsou v zakoupeném vozidle namontované.
Poznámka:   Některé ilustrace v této příručce mohou znázorňovat funkce používané v jiných modelech, proto se situace u vašeho konkrétního vozidla může lišit.
Poznámka:   Vždy používejte a provozujte své vozidlo v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
Poznámka:   Při prodeji vozidla předejte tuto příručku novému majiteli.Je nedělitelnou součástí vozidla.
 Tato příručka může označovat, zda se příslušná součást nachází vlevo nebo vpravo. Strana je určována při pohledu ve směru jízdy dopředu.
Image Shown Without Description
APravá strana
BLevá strana.