POZOR   POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

 Nutnost používání mobilních komunikačních zařízení k pracovním i soukromým účelům se v současné době stále zvyšuje. Při používání těchto zařízení však nesmíte nikdy ohrozit svoji bezpečnost ani bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. Jsou-li tato zařízení použita správně, mohou přispět k vyššímu bezpečí cestujících, a to zejména v tísňových situacích. Používání mobilních komunikačních zařízení je však nutné podřídit bezpečnosti provozu, jinak by nevýhody těchto zařízení mohly převážit nad výhodami. Do kategorie mobilních komunikačních zařízení spadají například mobilní telefony, pagery, přenosná zařízení pro práci s e-maily, zařízení pro odesílání krátkých textových zpráv nebo přenosné vysílačky.