POZOR   POZOR:  Vložte přezku do zámku, až uslyšíte jasné cvaknutí. Pokud nebylo slyšet cvaknutí, bezpečnostní pás není správně upevněn.
POZOR   POZOR:  Při zavírání dveří zkontrolujte, že je bezpečnostní pás zatažen a že se nepřivřel do dveří.

Image Shown Without DescriptionImage Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Vytahujte pás rovnoměrně. Při rychlém vytahování nebo pokud je vozidlo ve svahu, může dojít k zaseknutí.
 Chcete-li bezpečnostní pás uvolnit, stiskněte červené tlačítko na přezce. Podržte přezku a nechte pás volně zcela navinout do úložné polohy.
Použití bezpečnostních pásů v těhotenství
POZOR   POZOR:  Těhotné ženy si musí správně nastavit bezpečnostní pás, aby byla jízda bezpečná pro ně i  pro nenarozené dítě. Nikdy nepoužívejte jen bederní pás nebo jen ramenní pás.

Image Shown Without Description
Těhotné ženy musí při jízdě vždy použít bezpečnostní pás. Pánevní popruh kombinovaného bezpečnostního pásu musí být naveden pod břichem a musí být co nejvíce utažen, aniž by však ženě působil nepohodlí. Ramenní popruh musí vést přes střed ramena a střední část hrudníku.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK