POZOR   POZOR:  Systém poskytuje optimální ochranu pouze v případě, že správně používáte bezpečnostní pás.

Za následujících situací se rozsvítí varovná kontrolka a zazní výstražné zvukové znamení:
  • řidič nemá zapnutý bezpečnostní pás.
  • rychlost vozidla překročí poměrně nízkou hranici.
Kontrolka se rozsvítí také tehdy, když si řidič odepne bezpečnostní pás za jízdy.
Pokud nezapnete bezpečnostní pás řidiče, varovná kontrolka přibližně po pěti minutách automaticky zhasne a zvukový signál se vypne.
Vypnutí připomenutí bezpečnostního pásu
Obraťte se na autorizovaného prodejce.