Vozidlo se dodává s nabíjecím dálkovým ovládáním. Akumulátor dálkového ovládání se automaticky nabíjí, když se klíč nachází v zapalování a motor je v chodu.Doporučujeme nejméně jednou ročně použít jednotlivá dálková ovládání k ovládání vozidla. Předejdete tak vybití jejich baterie.
Poznámka:   Akumulátor dálkového ovládání nelze vyměnit.Nepokoušejte se baterii demontovat nebo vyměnit, protože byste tím mohli způsobit poškození krytu klíče, na které se nevztahuje záruka na vozidlo.
Náhradní klíče a dálková ovládání je možné zakoupit u autorizovaného prodejce
Přeprogramování funkce odemykání
Poznámka:   Stisknete-li tlačítko odemykání, odemknou se buď všechny dveře, nebo jen dveře řidiče a spolujezdce.Opětovným stisknutím tlačítka odemykání odemknete všechny dveře.
 Při vypnutém zapalování stiskněte a držte současně tlačítka pro odemykání a zamykání na dálkovém ovládání po dobu nejméně čtyř sekund. Změnu potvrdí směrová světla dvojím zablikáním. Chcete-li se navrátit k původní odemykací funkci, zopakujte daný postup.