Systém upozorňuje na neoprávněné vniknutí do vozidla. K aktivaci poplašného zařízení dojde v případě otevření dveří, zavazadlového prostoru či kapoty bez použití klíče nebo dálkového ovládání.
Pokud v době, kdy je poplašné zařízení aktivní, dojde k pokusu o neoprávněné vniknutí do vozu, začnou blikat parkovací a směrová světla a začne houkat klakson.
Pokud máte podezření na závadu poplašného zařízení, zavezte všechna dálková ovládání do autorizovaného servisu.
Aktivace poplašného zařízení
Po vytažení klíče ze zapalování se poplašné zařízení připraví k aktivaci. Aktivaci provedete zamknutím vozidla.
Deaktivace poplašného zařízení
Deaktivace alarmu:
  • Odemkněte dveře nebo nákladový prostor dálkovým ovládáním.
  • Zapněte zapalování nebo nastartujte motor.
  • Klíčem odemkněte dveře řidiče a do 12 sekund zapněte zapalování.