POZOR   POZOR:  Tento systém vás nezbavuje zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě. Pokud se za nízké viditelnosti (např. za mlhy ve dne) čelní světlomety nezapnou, budete muset do fungování systému zasáhnout.

Automaticky spínané světlomety se zapínají za šera nebo při spuštění stěračů.
Image Shown Without Description
Světlomety zůstanou po vypnutí zapalování po určitý čas svítit. Pomocí ovládacích prvků na informačním displeji můžete nastavit dobu, po kterou světlomety zůstanou svítit. Viz   - Vehicles Built From: 20-11-2017 . 
Poznámka:   Jsou-li aktivovány automaticky spínané světlomety, zapnou se čelní světla do 10 sekund po zapnutí stěračů.
Poznámka:   Jsou-li aktivovány automaticky spínané světlomety a automatické stírání, zapnou se čelní světla při nepřerušovaném stírání čelního skla.
Poznámka:   Čelní světla zhasnou přibližně 60 sekund po vypnutí stěračů.