Postup úpravy výšky paprsků čelních světlometů:
Image Shown Without Description
  1. Stisknutím uvolněte ovládací prvek.
  1. Otočte ovladačem v závislosti na zatížení vozidla, aby nedocházelo k oslňování ostatních účastníků silničního provozu, když máte zapnuta světla.
Poznámka:   Pokud vozidlo není naloženo, nastavte ovladač na hodnotu nula.
Poznámka:   Pokud je vozidlo částečně nebo plně naloženo, nastavte kužele světlometů, aby osvětlovaly povrch vozovky na vzdálenost mezi 35–100 m.
  1. Stisknutím zavřete ovládací prvek.