Image Shown Without Description
Poznámka:   Před vložením klíče do jakéhokoliv zámku zkontrolujte, zda je klíč čistý.
0(vyp.) – Zapalování je vypnuté.
Poznámka:   Když vypnete zapalování a vzdálíte se od vozidla, nenechávejte klíč v zámku zapalování. To by mohlo vést k vybití autobaterie.
I (příslušenství) – Umožňuje provoz elektrického příslušenství, jako například rádia, při vypnutém motoru.
Poznámka:   Nenechávejte klíč zapalování v poloze I nebo II (aniž by motor běžel) příliš dlouhou dobu, aby nedošlo k vybití autobaterie vozidla.
II (zap.) – Všechny elektrické obvody jsou zapnuty. Varovné kontrolky a indikátory svítí.
III (startování) – Protáčení motoru. Uvolněte klíč, jakmile motor naskočí.