Poznámka:   V závislosti na zákonech a předpisech platných v zemi, pro kterou bylo vozidlo původně určeno, mohou při intenzivním brzdění blikat výstražná světla. Poté mohou výstražná světla blikat také, když vaše vozidlo zastavuje. Chcete-li blikání výstražných světel vypnout, stiskněte tlačítko nebo jeďte normálním způsobem.
Image Shown Without Description 
Vyhledání položky:   Viz   Celkový pohled na přístrojovou desku - LHD

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK