Image Shown Without Description
Pokud je teplota vzduchu 7 °C či nižší nebo pokud je vozovka pokryta sněhem či ledem, doporučujeme na vozidlo nasadit zimní nebo celoroční pneumatiky s tímto symbolem.
Zimní pneumatiky nahustěte na stejný tlak, jaký je uveden v tabulce tlaků v pneumatikách. Viz  Tire Pressures . 
POZOR   POZOR:  Zimní pneumatiky musí mít shodný rozměr, index zatížení a rychlosti jako originální pneumatiky dodávané společností Ford. Použití pneumatik nebo kol neschválených společností Ford může negativně ovlivnit bezpečnost a výkon vozidla. V důsledku toho hrozí vyšší riziko ztráty kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění či úmrtí osob. Použití neschválených pneumatik nebo kol může dále způsobit selhání řízení, zavěšení, nápravy, rozdělovací převodovky nebo jednotky přenosu výkonu. Řiďte se hodnotami pro huštění pneumatik doporučenými společností Ford. Tyto údaje lze nalézt na bezpečnostním štítku (který se nachází buď na sloupku se závěsy dveří, na sloupku se zámkem dveří, nebo na hraně dveří přiléhající k zámku dveří vedle sedadla řidiče) nebo na štítku s tlaky pneumatik, který se nachází na sloupku B či na okraji dveří řidiče. Při nedodržování hodnot huštění pneumatik vzniká nerovnoměrné opotřebení vzorku, což nepříznivě ovlivňuje jízdní vlastnosti vozidla.