Stěrač zadního okna
Image Shown Without Description
AIntervalové stírání.
BNepřetržité stírání.
CStěrač zadního okna je vypnutý.
Stisknutím horní části tlačítka zapnete intervalové stírání. Opětovným stiskem horní části tlačítka zapnete nepřetržité stírání. Stisknutím dolní části tlačítka vypnete stěrač zadního okna.
Poznámka:   Před vjetím do myčky nezapomeňte stěrač zadního skla vypnout.
Stírání zadního skla při zařazení zpátečky (je-li vozidlo takto vybaveno)
Pokud se zapnutými stěrači čelního skla přesunete volicí páku do polohy zpátečky (R), automaticky se zapne zadní stěrač.
Ostřikovač zadního okna
Image Shown Without Description
 Ostřikovač zadního okna aktivujete odtažením páčky od sebe. Po uvolnění páčky budou stěrače ještě krátkou dobu v činnosti.