POZOR   POZOR:  Nenastavujte sedadlo ani opěradlo řidiče, když se vozidlo pohybuje.
POZOR   POZOR:  Než sedadlo vrátíte do původní polohy, nepokládejte za opěradlo žádný náklad ani jiné předměty. Po navrácení sedadla do původní polohy zatáhněte za opěradlo a ujistěte se, že je bezpečně zajištěno západkou. Nezajištěné sedadlo může být při prudkém zastavení nebo srážce nebezpečné.
POZOR   POZOR:  Po uvolnění páky zahýbejte sedadlem dozadu a dopředu, abyste se ujistili, že je správně zaaretované.
POZOR   POZOR:  Sedadlo řidiče má na liště šrouby demontovatelné zarážky umožňující přístup k autobaterii vozidla.   Viz   Výměna 12V baterie

Posouvání sedadel dozadu a dopředu
Image Shown Without Description
Nastavení bederní opěrky
Image Shown Without Description
Nastavení výšky sedadla řidiče
Image Shown Without Description
Nastavení sedáku sedadla
Image Shown Without Description
Nastavení sklonu
Image Shown Without Description
Nastavení loketní opěrky
Image Shown Without Description